HYMENOPTERA

 

 

 

All species

  Genetic code-based life

    Eukaryotes

      Triploblasts

        Arthropods

          Winged insects

            Hymenoptera (106240 spp)YH

 

 

 

 

Xyelidae (phytophagous) (143 spp)

 

     Angaridyela endemica

     Angaridyela exculpta

     Angaridyela minor

     Angaridyela pallipes

     Angaridyela robusta

     Angaridyela suspecta

     Angaridyela vitimica

     Anomoxyela incerta

     Anthoxyela anthophaga

     Anthoxyela baissensis

     Anthoxyela turgensis

     Archexyela crosbyi

     Asioxyela grandipennis

     Asioxyela parvula

     Asioxyela paurura

     Asioxyela smilodon

     Baissoxyela tarsalis

     Ceroxyela dolichocera

     Chaetoxyela hirsuta

     Dinoxyela armata

     Enneoxyela cenozoica

     Enneoxyela compressicauda

     Enneoxyela crassicauda

     Enneoxyela karatavica

     Eoxyela atra

     Eoxyela punctata

     Eoxyela scoliura

     Eoxyela sibirica

     Eoxyela tugnuica

     Euryxyela euryptera

     Ferganoxyela destructa

     Ferganoxyela sogdiana

     Gigantoxyela quadrifurcata

     Kirghizoxyela mirabilis

     Leioxyela antiqua

     Leioxyela grandis

     Leioxyela lata

     Leioxyela mitis

     Leioxyela mollis

     Liadoxyela buriatica

     Liadoxyela iensis

     Liadoxyela praecox

     Lithoxyela fenestralis

     Lydoxyela excellens

     Macroxyela aenea

     Macroxyela ferruginea

     Madygella analoga

     Madygenius extraradius

     Madygenius primitivus

     Megaxyela alisonae

     Megaxyela aviingrata

     Megaxyela bicoloripes

     Megaxyela gigantea

     Megaxyela major

     Megaxyela parki

     Megaxyela petrefacta

     Megaxyela togashii

     Megaxyela tricolor

     Megaxyela yaoshanica

     Microxyelecia brachycera

     Nigrimonticola longicornis

     Ophthalmoxyela brachyura

     Oryctoxyela anomala

     Oryctoxyela triassica

     Pleroneura aldrichi

     Pleroneura atra

     Pleroneura bruneicornis

     Pleroneura californica

     Pleroneura coniferarum

     Pleroneura dahlii

     Pleroneura hikosana

     Pleroneura koebelei

     Pleroneura lutea

     Pleroneura numidica

     Pleroneura piceae

     Pleroneura subulata

     Sinoxyela viriosa

     Sirecomima xiphophora

     Spathoxyela fossilis

     Spathoxyela pinicola

     Triassoxyela foveolata

     Triassoxyela kirgizica

     Triassoxyela orycta

     Uroxyela sicicauda

     Xiphoxyela procrusta

     Xiphoxyela striata

     Xyela alberta

     Xyela alpigena

     Xyela bakeri

     Xyela brunneiceps

     Xyela californica

     Xyela cheloma

     Xyela coerulea

     Xyela concava

     Xyela curva

     Xyela densiflorae

     Xyela deserti

     Xyela dodgei

     Xyela exilicornis

     Xyela florissantensis

     Xyela gallicaulis

     Xyela graciosa

     Xyela graeca

     Xyela helvetica

     Xyela intrabilis

     Xyela japonica

     Xyela julii

     Xyela kamtshatica

     Xyela lata

     Xyela latipennis

     Xyela linsleyi

     Xyela longula

     Xyela lugdunensis

     Xyela lunata

     Xyela magna

     Xyela menelaus

     Xyela meridionalis

     Xyela mesozoica

     Xyela micrura

     Xyela middlekauffi

     Xyela minor

     Xyela obscura

     Xyela occidentalis

     Xyela par

     Xyela pini

     Xyela priceae

     Xyela radiatae

     Xyela serrata

     Xyela sinicola

     Xyela styrax

     Xyela tecta

     Xyela ussuriensis

     Xyela variegata

     Xyelecia japonica

     Xyelecia nearctica

     Xyelecia xiejiaheensis

     Xyelinus angustiradius

     Xyelinus majus

     Xyelisca leptopoda

     Xyelites lingyuanensis

     Xyelites trigeminus

     Xyelula bakharensis

     Xyelula hybrida

 

Pararchexyela macroptera

 

Parapamphilius confusus

 

Xyelydidae (19 spp)

 

     Ferganolyda charybdis

     Ferganolyda chungkuei

     Ferganolyda cubitalis

     Ferganolyda radialis

     Ferganolyda scylla

     Ferganolyda sogdiana

     Mesolyda jurassica

     Mesolyda mesozoica

     Mesolyda sibirica

     Prolyda depressa

     Prolyda karatavica

     Prolyda xyelocera

     Sagulyda arcuata

     Sagulyda ferganica

     Sagulyda magna

     Sogutia liassica

     Strophandria grossa

     Strophandria moderata

     Xyelyda excellens

 

Pamphiliidae (leaf-rolling and web-spinning sawflies, phytophagous) (291 spp)

 

     Acantholyda aequorea

     Acantholyda aglaia

     Acantholyda albomaculata

     Acantholyda albomarginata

     Acantholyda alpine

     Acantholyda angulata

     Acantholyda apicalis

     Acantholyda atrata

     Acantholyda atripes

     Acantholyda aurigera

     Acantholyda balanata

     Acantholyda bicolorata

     Acantholyda birmanica

     Acantholyda brunnicans

     Acantholyda brunniceps

     Acantholyda bucephala

     Acantholyda burkei

     Acantholyda chicoutimiensis

     Acantholyda circumcincta

     Acantholyda credita

     Acantholyda crocina

     Acantholyda depressa

     Acantholyda dimorpha

     Acantholyda erythrocephala

     Acantholyda flavalbimarginata

     Acantholyda flaviceps

     Acantholyda flaviventris

     Acantholyda flavomarginata

     Acantholyda floridana

     Acantholyda fumata

     Acantholyda funiushana

     Acantholyda hieroglyphica

     Acantholyda intermedia

     Acantholyda iwatai

     Acantholyda kojimai

     Acantholyda kumamotoi

     Acantholyda laricis

     Acantholyda luteomaculata

     Acantholyda maculiventris

     Acantholyda marginiventris

     Acantholyda mexicana

     Acantholyda mizunoi

     Acantholyda nigripes

     Acantholyda nigrita

     Acantholyda nigrostigmata

     Acantholyda nipponica

     Acantholyda ochrocera

     Acantholyda parki

     Acantholyda peiyingaopaoa

     Acantholyda piceacola

     Acantholyda pini

     Acantholyda pirica

     Acantholyda poeppigii

     Acantholyda posticalis

     Acantholyda pseudodimorpha

     Acantholyda pumilionis

     Acantholyda punctacephala

     Acantholyda ribesalbesensis

     Acantholyda ruficeps

     Acantholyda runcinata

     Acantholyda sasakii

     Acantholyda serbica

     Acantholyda taiwana

     Acantholyda terminalis

     Acantholyda tesselata

     Acantholyda teunisseni

     Acantholyda thalictra

     Acantholyda tsuyukii

     Acantholyda verticalis

     Acantholyda xiaoi

     Acantholyda zappei

     Caenolyda binaghii

     Caenolyda reticulata

     Cephalcia abietis

     Cephalcia alashanica

     Cephalcia alboflagellaria

     Cephalcia alpine

     Cephalcia annulicornis

     Cephalcia antennata

     Cephalcia arvensis

     Cephalcia californica

     Cephalcia chui

     Cephalcia chuxiongica

     Cephalcia danbaica

     Cephalcia distincta

     Cephalcia erythrogaster

     Cephalcia fascipennis

     Cephalcia frontalis

     Cephalcia fulva

     Cephalcia fulviceps

     Cephalcia hartigii

     Cephalcia hopkinsi

     Cephalcia intermedia

     Cephalcia isshikii

     Cephalcia koebelei

     Cephalcia kunyushanica

     Cephalcia lariciphila

     Cephalcia marginata

     Cephalcia masuttii

     Cephalcia nigra

     Cephalcia nigricoxae

     Cephalcia pallidula

     Cephalcia pinivora

     Cephalcia provancheri

     Cephalcia ruficornis

     Cephalcia sachalinensis

     Cephalcia semidea

     Cephalcia semiflava

     Cephalcia sichuanica

     Cephalcia stigma

     Cephalcia tannourinensis

     Cephalcia tienmua

     Cephalcia variegate

     Cephalcia yanqingensis

     Chinolyda flagellicornis

     Electrocephus stralendorffi

     Juralyda udensis

     Kelidoptera maculipennis

     Neurotoma atrata

     Neurotoma coreana

     Neurotoma crataegi

     Neurotoma cremicolor

     Neurotoma edwardi

     Neurotoma fausta

     Neurotoma harai

     Neurotoma inconspicua

     Neurotoma iridescens

     Neurotoma mandibularis

     Neurotoma nemoralis

     Neurotoma nigra

     Neurotoma nigrotegularis

     Neurotoma saltuum

     Neurotoma satoi

     Neurotoma sibirica

     Neurotoma similis

     Neurotoma sinica

     Neurotoma sulcifrons

     Neurotoma tropica

     Neurotoma willi

     Onycholyda amplecta

     Onycholyda armata

     Onycholyda birmanica

     Onycholyda decorata

     Onycholyda esakii

     Onycholyda euapicalis

     Onycholyda excavata

     Onycholyda fanjingshanica

     Onycholyda fulva

     Onycholyda haoi

     Onycholyda kervillei

     Onycholyda kumamotonis

     Onycholyda leucotrochantera

     Onycholyda lucida

     Onycholyda ludingica

     Onycholyda luteicornis

     Onycholyda microsculpturalis

     Onycholyda minomalis

     Onycholyda moriutii

     Onycholyda multisignata

     Onycholyda nigritibialis

     Onycholyda nigroclypeata

     Onycholyda nigronervis

     Onycholyda odaesana

     Onycholyda quebecensis

     Onycholyda rufofasciata

     Onycholyda sertata

     Onycholyda shaanxiana

     Onycholyda sichuanica

     Onycholyda similis

     Onycholyda sinica

     Onycholyda sitkensis

     Onycholyda subquadrata

     Onycholyda tenuis

     Onycholyda tianmushana

     Onycholyda trigaria

     Onycholyda viriditibialis

     Onycholyda wongi

     Onycholyda xanthogaster

     Onycholyda yezoensis

     Pamphilius albopictus

     Pamphilius alnicola

     Pamphilius alnivorus

     Pamphilius alternans

     Pamphilius archiducalis

     Pamphilius armeniacus

     Pamphilius aucupariae

     Pamphilius balteatus

     Pamphilius basilaris

     Pamphilius benesi

     Pamphilius betulae

     Pamphilius borisi

     Pamphilius brevicornis

     Pamphilius burquei

     Pamphilius caucasicus

     Pamphilius cilix

     Pamphilius cinctus

     Pamphilius confusus

     Pamphilius convexus

     Pamphilius coreanus

     Pamphilius croceus

     Pamphilius daisenus

     Pamphilius festivus

     Pamphilius flavipectus

     Pamphilius foveatus

     Pamphilius fumipennis

     Pamphilius gracilis

     Pamphilius gyllenhali

     Pamphilius heecheonparki

     Pamphilius hilaris

     Pamphilius himalayanus

     Pamphilius histrio

     Pamphilius hortorum

     Pamphilius ignymontiensis

     Pamphilius inanitus

     Pamphilius infuscatus

     Pamphilius ishikawai

     Pamphilius itoi

     Pamphilius japonicus

     Pamphilius jucundus

     Pamphilius kamikochensis

     Pamphilius kashmirensis

     Pamphilius kimi

     Pamphilius komonensis

     Pamphilius kontuniemii

     Pamphilius kyutekparki

     Pamphilius lanatus

     Pamphilius latifrons

     Pamphilius lethierryi

     Pamphilius leucocephalus

     Pamphilius lobatus

     Pamphilius marginatus

     Pamphilius masao

     Pamphilius maximus

     Pamphilius middlekauffi

     Pamphilius minor

     Pamphilius montanus

     Pamphilius nakagawai

     Pamphilius naokoae

     Pamphilius nigropilosus

     Pamphilius nitidiceps

     Pamphilius norimbergensis

     Pamphilius ochreipes

     Pamphilius ochrostigma

     Pamphilius ocreatus

     Pamphilius opacus

     Pamphilius pacificus

     Pamphilius palachei

     Pamphilius palliceps

     Pamphilius pallidus

     Pamphilius pallimacula

     Pamphilius pallipes

     Pamphilius persicum

     Pamphilius phyllisae

     Pamphilius pictifrons

     Pamphilius planifrons

     Pamphilius politiceps

     Pamphilius pugnax

     Pamphilius pullatus

     Pamphilius rhoae

     Pamphilius rileyi

     Pamphilius sapporensis

     Pamphilius semicinctus

     Pamphilius shengi

     Pamphilius sinensis

     Pamphilius smithii

     Pamphilius stramineipes

     Pamphilius sulphureipes

     Pamphilius sylvarum

     Pamphilius sylvaticus

     Pamphilius takeuchii

     Pamphilius thorwaldi

     Pamphilius tibetanus

     Pamphilius togashii

     Pamphilius tricolor

     Pamphilius turkomanus

     Pamphilius uniunguis

     Pamphilius ussuriensis

     Pamphilius vafer

     Pamphilius varius

     Pamphilius venustus

     Pamphilius vernalis

     Pamphilius virescens

     Pamphilius viridulus

     Pamphilius volatilis

     Pamphilius zhelochovtsevi

     Pamphilius zhongi

     Pamphilius zinovjevi

     Pesarinia rara

     Pseudocephaleia praeteritorum

     Pseudocephaleia zuvandica

     Tapholyda caplani

 

Megalodontes (37 spp)

 

     Megalodontes bucephalus

     Megalodontes capitalatus

     Megalodontes cephalotes

     Megalodontes dusmeti

     Megalodontes escalerai

     Megalodontes eversmanni

     Megalodontes fabricii

     Megalodontes flabellicornis

     Megalodontes flavicornis

     Megalodontes gratiosus

     Megalodontes interruptus

     Megalodontes jucundus

     Megalodontes judaicus

     Megalodontes krausi

     Megalodontes kuznetzovi

     Megalodontes lacourti

     Megalodontes laticeps

     Megalodontes levaillantii

     Megalodontes luteiventris

     Megalodontes medius

     Megalodontes merceti

     Megalodontes mocsaryi

     Megalodontes mundus

     Megalodontes nitens

     Megalodontes olivieri

     Megalodontes panzeri

     Megalodontes parvus

     Megalodontes phaenicius

     Megalodontes plagiocephalus

     Megalodontes quinquecinctus

     Megalodontes reitteri

     Megalodontes scythicus

     Megalodontes skorniakowii

     Megalodontes spiraeae

     Megalodontes thor

     Megalodontes turcicus

     Megalodontes xanthosomus

 

Blasticotoma (phytophagous) (13 spp)

 

     Blasticotoma abrupta

     Blasticotoma atra

     Blasticotoma filiceti

     Blasticotoma flavipes

     Blasticotoma hunannica

     Blasticotoma nipponica

     Blasticotoma ostenta

     Blasticotoma punctata

     Blasticotoma reducta

     Blasticotoma shaanxinica

     Blasticotoma smithi

     Blasticotoma taiwana

     Blasticotoma warabii

 

Argidae (phytophagous) (858 spp)

 

     Acrogymnia acella

     Acrogymnia coxalis

     Acrogymnia diamantinensis

     Acrogymnia imbogea

     Acrogymnia lopesi

     Acrogymnia palama

     Acrogymnia pauxilla

     Acrogymnia pusilla

     Acrogymnia rufina

     Acrogymnia scutimacula

     Acrogymnia transtillata

     Acrogymnidia rioensis

     Acrogymnidia surinamensis

     Acrogymnidia udata

     Adurgoa gonagra

     Adurgoa mamillata

     Adurgoa ovalis

     Adurgoa willinki

     Alloscenia eversmanni

     Alloscenia maculitarsis

     Alloscenia rubicunda

     Alloscenia sinica

     Alloscenia tricincta

     Alloscenia ushinskii

     Alloscenia wui

     Antargidium allucente

     Antargidium apicale

     Antargidium atriceps

     Antargidium dentivalve

     Antargidium rufum

     Aproceros antennatus

     Aproceros distincta

     Aproceros hakusanus

     Aproceros leucopoda

     Aproceros maculate

     Aproceros mikagei

     Aproceros okutanii

     Aproceros pallidicornis

     Aproceros scutellis

     Aproceros sikkimensis

     Aprosthema asiaticum

     Aprosthema atritarse

     Aprosthema austriacum

     Aprosthema axillare

     Aprosthema ballioni

     Aprosthema bifidum

     Aprosthema bifurca

     Aprosthema bimaculatum

     Aprosthema breviantennatum

     Aprosthema brevicorne

     Aprosthema brunniventre

     Aprosthema claripenne

     Aprosthema claripes

     Aprosthema cognatu

     Aprosthema dalmaticum

     Aprosthema desertum

     Aprosthema enslini

     Aprosthema freyi

     Aprosthema fusicorne

     Aprosthema gussakowskii

     Aprosthema humeratum

     Aprosthema incertum

     Aprosthema inderiense

     Aprosthema instratum

     Aprosthema intermedium

     Aprosthema jeholicum

     Aprosthema kirgisorum

     Aprosthema konowi

     Aprosthema maculatum

     Aprosthema malaisei

     Aprosthema melanurum

     Aprosthema nigroscutis

     Aprosthema pachycephalum

     Aprosthema pallidulum

     Aprosthema parvulum

     Aprosthema peletieri

     Aprosthema sibiricum

     Aprosthema simile

     Aprosthema sogdianum

     Aprosthema staudingeri

     Aprosthema subalpinum

     Aprosthema syrmiense

     Aprosthema tardum

     Aprosthema tauricum

     Aprosthema tianmunicum

     Aprosthema vittatum

     Aprosthema xanthurum

     Arge abdominalis

     Arge abelivora

     Arge accliviceps

     Arge acuminitheca

     Arge acuticornis

     Arge acutiformis

     Arge aesculapii

     Arge alatauensis

     Arge albobalteata

     Arge albocincta

     Arge algoensis

     Arge altaica

     Arge andromeda

     Arge angulifera

     Arge animacula

     Arge annulata

     Arge annulipes

     Arge apertella

     Arge apicalis

     Arge arida

     Arge aurata

     Arge auripennis

     Arge azaleae

     Arge baishanzua

     Arge barkeri

     Arge basifusca

     Arge basimacula

     Arge beckeri

     Arge bensoni

     Arge bequaerti

     Arge berberidis

     Arge berezowskii

     Arge bicolorata

     Arge bifoveata

     Arge bipartite

     Arge bipunctata

     Arge bisignata

     Arge borealis

     Arge braunsi

     Arge brevigaster

     Arge bucharica

     Arge burgeoni

     Arge cafra

     Arge calypso

     Arge cameroni

     Arge capensis

     Arge captive

     Arge carbonaria

     Arge carinifrons

     Arge caucasica

     Arge cellella

     Arge cerulean

     Arge chalybea

     Arge chariensis

     Arge cheni

     Arge chenshuchuni

     Arge choptaensis

     Arge chrysoptera

     Arge chrysostoma

     Arge ciliaris

     Arge cingulata

     Arge cinnabarina

     Arge clarior

     Arge clavicornis

     Arge coccinea

     Arge compar

     Arge congonensis

     Arge congrua

     Arge coralline

     Arge curvaria

     Arge cyanocrocea

     Arge cyanura

     Arge cyra

     Arge daduriani

     Arge decimal

     Arge decipiens

     Arge deckerti

     Arge dentipennis

     Arge dentipes

     Arge dimidiata

     Arge dirce

     Arge disparilis

     Arge dubia

     Arge dubitata

     Arge Elektra

     Arge elisurbis

     Arge enodis

     Arge entirea

     Arge erythraeana

     Arge excise

     Arge expansa

     Arge fenestralis

     Arge flavicollis

     Arge flavifrons

     Arge flavoalaris

     Arge flavomixta

     Arge forceps

     Arge forcipata

     Arge forsii

     Arge frivaldszkyi

     Arge fulvicornis

     Arge fumipennis

     Arge furvipes

     Arge fuscipennis

     Arge fuscipes

     Arge geei

     Arge ghesquieri

     Arge gracilicornis

     Arge guani

     Arge hainanensis

     Arge hakusana

     Arge hansi

     Arge hasegawae

     Arge hei

     Arge hongweii

     Arge huazhongia

     Arge humeralis

     Arge illuminata

     Arge imbecilla

     Arge imitator

     Arge impressifrons

     Arge incerta

     Arge intermedia

     Arge iota

     Arge jakovlevi

     Arge jiangi

     Arge jonasi

     Arge kappa

     Arge katangana

     Arge katrainensis

     Arge kawandana

     Arge kobayashii

     Arge kolthoffi

     Arge kozlovi

     Arge labidura

     Arge laeta

     Arge laevicornis

     Arge leleupi

     Arge libona

     Arge lii

     Arge lineotibialis

     Arge lingi

     Arge lingshana

     Arge lingulopygia

     Arge livida

     Arge longicornis

     Arge longidigita

     Arge longiserrula

     Arge longivertica

     Arge luanchuana

     Arge luchti

     Arge lutea

     Arge luteiventris

     Arge macleayi

     Arge maculate

     Arge maculipes

     Arge magnicornis

     Arge magnidens

     Arge mali

     Arge mandalensis

     Arge mareei

     Arge marginellia

     Arge marlieri

     Arge marshalli

     Arge massajae

     Arge medogensis

     Arge megacincta

     Arge melanocephalia

     Arge melanochra

     Arge melanocoxa

     Arge melanopyga

     Arge mellina

     Arge metallica

     Arge mexicana

     Arge micheli

     Arge microps

     Arge minitincisita

     Arge mirabilipes

     Arge mirabilis

     Arge mixta

     Arge natalensis

     Arge nausicaa

     Arge neavei

     Arge nigrescens

     Arge nigricrux

     Arge nigripes

     Arge nigrocollinia

     Arge nigrofulva

     Arge nigronodosa

     Arge nigrovaginata

     Arge nipponensis

     Arge nitida

     Arge nokoensis

     Arge nona

     Arge nugana

     Arge nyassae

     Arge nyemitawa

     Arge nyingchiensis

     Arge obscuripennis

     Arge obtusitheca

     Arge ochropus

     Arge octava

     Arge onerosa

     Arge orientalis

     Arge pagana

     Arge paganiformis

     Arge pallidinervis

     Arge pallidula

     Arge paracincta

     Arge parasimilis

     Arge parena

     Arge pectoralis

     Arge persica

     Arge pervasa

     Arge petacacia

     Arge petiodiscoidalis

     Arge pilopenis

     Arge plagiata

     Arge planifrons

     Arge pleuritica

     Arge plumbea

     Arge poecilosoma

     Arge posterior

     Arge potanini

     Arge praesternalis

     Arge prima

     Arge procera

     Arge przhevalskii

     Arge pseudosiluncula

     Arge pullata

     Arge punctafrontalis

     Arge qinlingia

     Arge quadripunctata

     Arge quarta

     Arge quidia

     Arge quinta

     Arge radialis

     Arge rejecta

     Arge rothschildi

     Arge roweniae

     Arge rufocincta

     Arge rufoclypeata

     Arge rufomaculata

     Arge rumica

     Arge rustica

     Arge salicis

     Arge sanguinolenta

     Arge santokhi

     Arge sauteri

     Arge scapularis

     Arge schoutedeni

     Arge schulthessi

     Arge scita

     Arge secunda

     Arge semicoerulea

     Arge semirufina

     Arge septima

     Arge serrata

     Arge shawi

     Arge shinanensis

     Arge siluncula

     Arge similes

     Arge simillima

     Arge simlaensis

     Arge simulatrix

     Arge sinensis

     Arge siphovulva

     Arge sixta

     Arge sjoestedti

     Arge sogdiana

     Arge somaliensis

     Arge songxiana

     Arge sorbi

     Arge southina

     Arge Sparta

     Arge speciosa

     Arge spei

     Arge spiculata

     Arge stecki

     Arge stictica

     Arge stuhlmanni

     Arge subtilis

     Arge sugillata

     Arge sugilloides

     Arge suspicax

     Arge suzukii

     Arge szechuanica

     Arge taeniata

     Arge tarsalis

     Arge tavida

     Arge tergestina

     Arge tertia

     Arge texana

     Arge thaumatopygia

     Arge thoracica

     Arge tianmushana

     Arge tibialis

     Arge transcarinata

     Arge transvaalensis

     Arge trivialis

     Arge truncatatheca

     Arge truncatilina

     Arge tsunekii

     Arge tuberculotheca

     Arge tumsua

     Arge turanica

     Arge turcomana

     Arge tympanotheca

     Arge ugandana

     Arge ukhrulensis

     Arge uncina

     Arge upembae

     Arge ustulata

     Arge versicolor

     Arge verticosa

     Arge villiersi

     Arge vitalisi

     Arge vittata

     Arge vulnerata

     Arge wenjuni

     Arge willi

     Arge wolongensis

     Arge xanthogaster

     Arge xanthomela

     Arge xiaoi

     Arge xiaoweii

     Arge xinyangensis

     Arge yangi

     Arge zambeza

     Arge zhelochovtsevi

     Arge zona

     Arge zonata

     Arge zunyiensis

     Asiarge centralis

     Asiarge regeli

     Asiarge shnitnikovi

     Athermantus imperialis

     Athermantus leucopilosus

     Atomacera caerulea

     Atomacera coerulescens

     Atomacera comana

     Atomacera crassitarsis

     Atomacera debilis

     Atomacera decepta

     Atomacera diasi

     Atomacera ebena

     Atomacera flava

     Atomacera ginga

     Atomacera hallex

     Atomacera head

     Atomacera humeralis

     Atomacera lepidula

     Atomacera lobula

     Atomacera lopesi

     Atomacera malleri

     Atomacera melini

     Atomacera mina

     Atomacera nama

     Atomacera ovata

     Atomacera petroa

     Atomacera plaumanni

     Atomacera pubicornis

     Atomacera pumila

     Atomacera raza

     Atomacera recta

     Atomacera romani

     Atomacera rufiventris

     Atomacera serrata

     Atomacera tria

     Atomacera triangulata

     Atomacera truculenta

     Atomacera zonia

     Brachyphatnus debilicornis

     Brachyphatnus tegularis

     Brachyphatnus vescus

     Calarge africana

     Cibdela chakrataensis

     Cibdela chinensis

     Cibdela choptaensis

     Cibdela dilate

     Cibdela hyalinia

     Cibdela janthina

     Cibdela maculipennis

     Cibdela melanomala

     Cibdela melanoptera

     Cibdela poecilotricha

     Cibdela ramgarhensis

     Cibdela scita

     Cibdela smithi

     Cibdela zhejiangia

     Clyparge terminalis

     Didymia albipes

     Didymia bella

     Didymia bicolor

     Didymia breva

     Didymia carbonaria

     Didymia carinata

     Didymia connarusae

     Didymia crassicornis

     Didymia davisi

     Didymia dominicana

     Didymia ebena

     Didymia elegans

     Didymia jonesi

     Didymia lugubris

     Didymia martini

     Didymia nasuta

     Didymia pellos

     Didymia poinari

     Didymia protera

     Didymia pumilio

     Didymia resa

     Didymia soror

     Didymia teusa

     Didymia trigeminal

     Didymia uberaba

     Didymia unifasciata

     Dielocerus crassus

     Dielocerus diasi

     Dielocerus fasciatus

     Dielocerus formosus

     Dielocerus hyaloptera

     Dielocerus ocreatus

     Digelasinus diversipes

     Digelasinus violaceus

     Duckeana prodiga

     Durgoa atriceps

     Durgoa exilipalpis

     Durgoa mattogrossensis

     Durgoa nigra

     Eriglenum amabilis

     Eriglenum crudum

     Eriglenum humeratum

     Eriglenum tristum

     Gymniopterus singularis

     Hemidianeura albicerata

     Hemidianeura apicalis

     Hemidianeura atripes

     Hemidianeura coeliaca

     Hemidianeura dasua

     Hemidianeura delta

     Hemidianeura dominicaensis

     Hemidianeura ephippiata

     Hemidianeura evansi

     Hemidianeura filiformis

     Hemidianeura flavicornis

     Hemidianeura fucata

     Hemidianeura fuscipennis

     Hemidianeura kuscheli

     Hemidianeura leucopoda

     Hemidianeura menkei

     Hemidianeura mexicana

     Hemidianeura midea

     Hemidianeura nantina

     Hemidianeura natna

     Hemidianeura nigricornis

     Hemidianeura plana

     Hemidianeura plaumanni

     Hemidianeura plumicornis

     Hemidianeura propleuralis

     Hemidianeura quidra

     Hemidianeura ruminata

     Hemidianeura texana

     Hemidianeura thoracica

     Hemidianeura viridana

     Kokujewia clementi

     Kokujewia ectrapela

     Kokujewia palestina

     Mallerina tricolor

     Manaos affinis

     Manaos bigrammatus

     Manaos declivis

     Manaos filicornis

     Manaos kimseyae

     Manaos maculipennis

     Manaos mammeatus

     Manaos mulsus

     Manaos ricatus

     Manaos romani

     Manaos toula

     Manaos wygodzinskyi

     Nematoneura violaceipennis

     Neoptilia biramosa

     Neoptilia imitatrix

     Neoptilia liturata

     Neoptilia malvacearum

     Neoptilia nyvsa

     Neoptilia opulesa

     Neoptilia palla

     Neoptilia stata

     Neoptilia tora

     Neoptilia xicana

     Neurogymnia albitarsus

     Neurogymnia fusca

     Neurogymnia hirticornis

     Neurogymnia hoffmanni

     Neurogymnia longiserra

     Neurogymnia nigricosta

     Neurogymnia tria

     Ortasiceros brevicornis

     Ortasiceros chinensis

     Ortasiceros curvata

     Ortasiceros elevate

     Ortasiceros melanopyga

     Ortasiceros zhengi

     Pachylota audouinii

     Pachylota sulcicornis

     Pampsilota afer

     Pampsilota africanus

     Pampsilota cenchrus

     Pampsilota interstitialis

     Pampsilota leleupi

     Pampsilota nigritulus

     Pampsilota scutellis

     Pseudaprosthema Barbara

     Pseudaprosthema hyalinipennis

     Pseudaprosthema rufonigra

     Ptilia brasiliensis

     Ptilia megaptera

     Ptilia melanictera

     Ptilia peletieri

     Ptilia townesi

     Ptilia una

     Ptilia versicolor

     Schizocerella jenseni

     Schizocerella kierychi

     Schizocerella pilicornis

     Schizocerella treza

     Scobina angusticeps

     Scobina basalis

     Scobina basivitrata

     Scobina bimaculata

     Scobina bipartite

     Scobina bolivari

     Scobina bonplandi

     Scobina braunsi

     Scobina brusa

     Scobina carbonaria

     Scobina collaris

     Scobina consobrina

     Scobina diagonica

     Scobina dibapha

     Scobina dorsalis

     Scobina emora

     Scobina eximia

     Scobina fascialis

     Scobina forficulata

     Scobina fulcrata

     Scobina geniculata

     Scobina guaca

     Scobina guatemalensis

     Scobina helvola

     Scobina inculta

     Scobina infuscate

     Scobina lepida

     Scobina lurida

     Scobina maculipes

     Scobina melanaria

     Scobina melanocephala

     Scobina melanopyga

     Scobina nigricollis

     Scobina nigripennis

     Scobina nigripes

     Scobina notata

     Scobina notaticollis

     Scobina paradorsalis

     Scobina poecila

     Scobina poeciloides

     Scobina rubricollis

     Scobina scitula

     Scobina stigmaticollis

     Scobina strophosa

     Scobina styx

     Scobina suda

     Scobina testacea

     Scobina thoracica

     Scobina tina

     Scobina torquata

     Scobina ventris

     Scobina vittata

     Scobina xanthospila

     Scobina zantara

     Sericoceros albicollis

     Sericoceros alternator

     Sericoceros brasilianus

     Sericoceros calanticatus

     Sericoceros dimidiatus

     Sericoceros ecuadoriensis

     Sericoceros edwardsii

     Sericoceros gibbus

     Sericoceros krugii

     Sericoceros mexicanus

     Sericoceros nigripalpis

     Sericoceros nigrorubra

     Sericoceros obscurus

     Sericoceros palliditarsis

     Sericoceros pronotatus

     Sericoceros rufoniger

     Sericoceros sutus

     Sericoceros tannuus

     Sericoceros villetanae

     Sericoceros vumirus

     Sericoceros zonorus

     Sinarge typica

     Sjoestedtia hilaris

     Sjoestedtia meruensis

     Sphacophilus abdominalis

     Sphacophilus albicosta

     Sphacophilus apiculus

     Sphacophilus apios

     Sphacophilus argutus

     Sphacophilus barius

     Sphacophilus blandus

     Sphacophilus cellularis

     Sphacophilus centrus

     Sphacophilus ceraus

     Sphacophilus crawii

     Sphacophilus crenus

     Sphacophilus cultricornis

     Sphacophilus darus

     Sphacophilus defius

     Sphacophilus dissensus

     Sphacophilus edus

     Sphacophilus evansi

     Sphacophilus hamus

     Sphacophilus holmus

     Sphacophilus invitus

     Sphacophilus iotus

     Sphacophilus janzeni

     Sphacophilus jucunus

     Sphacophilus latus

     Sphacophilus leucotarsis

     Sphacophilus madunus

     Sphacophilus masoni

     Sphacophilus memmonius

     Sphacophilus moniliatus

     Sphacophilus nigriceps

     Sphacophilus nuntius

     Sphacophilus oblatus

     Sphacophilus odontus

     Sphacophilus orthius

     Sphacophilus orus

     Sphacophilus panitus

     Sphacophilus partitus

     Sphacophilus peratus

     Sphacophilus piceiventris

     Sphacophilus plumiger

     Sphacophilus precarious

     Sphacophilus quixus

     Sphacophilus rallus

     Sphacophilus scutinus

     Sphacophilus tenuous

     Sphacophilus triangularis

     Sphacophilus truncates

     Sphacophilus usinus

     Sterictiphora afra

     Sterictiphora anchengica

     Sterictiphora angelicae

     Sterictiphora antennata

     Sterictiphora aurihirsuta

     Sterictiphora caspica

     Sterictiphora cruenta

     Sterictiphora curvata

     Sterictiphora denticula

     Sterictiphora elevate

     Sterictiphora furcata

     Sterictiphora gastrica

     Sterictiphora geminate

     Sterictiphora hannemanni

     Sterictiphora kawasei

     Sterictiphora konowi

     Sterictiphora latioculata

     Sterictiphora lii

     Sterictiphora longicornis

     Sterictiphora maura

     Sterictiphora mediana

     Sterictiphora nigripes

     Sterictiphora nigritana

     Sterictiphora nipponica

     Sterictiphora notensis

     Sterictiphora orientalis

     Sterictiphora pedicella

     Sterictiphora procera

     Sterictiphora pruni

     Sterictiphora prunivora

     Sterictiphora sericea

     Sterictiphora serotina

     Sterictiphora serrata

     Sterictiphora shanghaiensis

     Sterictiphora sorbi

     Sterictiphora sulcata

     Sterictiphora tanoi

     Sterictiphora transversa

     Sterictiphora turcica

     Sterictiphora xanthogaster

     Styphelarge abdominalis

     Subsymmia albuquerquei

     Subsymmia annulipes

Tanymeles alternus

Tanymeles amictorianus

Tanymeles apicalis

     Tanymeles bequaerti

     Tanymeles compressicornis

     Tanymeles critus

     Tanymeles fasciatus

     Tanymeles galumnatus

     Tanymeles hilarulus

     Tanymeles hypoleucus

     Tanymeles inconspicuous

     Tanymeles medeus

     Tanymeles mesomela

     Tanymeles nigritus

     Tanymeles praecox

     Tanymeles rasitus

     Tanymeles rossi

     Tanymeles segrex

     Tanymeles socius

     Tanymeles suritus

     Tanymeles tosus

     Tanymeles urcacensis

     Tanymeles wizunus

     Tanyphatnidea erythraea

     Tanyphatnidea microcephala

     Tanyphatnidea sinensis

     Themos boliviensis

     Themos concinnus

     Themos hyaline

     Themos laqueatus

     Themos malaisei

     Themos mayi

     Themos nigronotum

     Themos ochreus

     Themos olfersii

     Themos semiadusta

     Themos similes

     Themos surinamensis

     Themos vigilax

     Topotrita leucocephala

     Topotrita malleri

     Topotrita weyrauchi

     Trailia analis

     Trailia silana

     Trichorhachus australis

     Trichorhachus hyalinus

     Trichorhachus nitidus

     Trichorhachus sobrinus

     Triptenus humeratus

     Triptenus romani

     Trochophora lobata

     Trochophora opla

     Yasumatsua albitibia

     Yasumatsua nigra

     Zenarge turneri

     Zynzus apicofuscus

     Zynzus apulatus

     Zynzus bicolor

     Zynzus crassulus

     Zynzus dusurus

     Zynzus himus

     Zynzus imus

     Zynzus jocus

     Zynzus luteiventris

     Zynzus magnus

     Zynzus menkei

     Zynzus nigropectus

     Zynzus parvus

     Zynzus patulus

     Zynzus retus

     Zynzus townesi

     Zynzus usirus

     Zynzus vargus

 

Cimbicidae (phytophagous) (191 spp)

 

     Abia aenea

     Abia akebiae

     Abia alutacea

     Abia americana

     Abia antennata

     Abia aurata

     Abia aurulenta

     Abia berezowskii

     Abia candens

     Abia fasciata

     Abia formosa

     Abia fulgens

     Abia gribodoi

     Abia gussakovskii

     Abia gyirongensis

     Abia hainanensis

     Abia hungarica

     Abia imperialis

     Abia inflate

     Abia jakowlewi

     Abia kennicotti

     Abia kozhevnikovi

     Abia lacourti

     Abia lewisii

     Abia lonicerae

     Abia maculosa

     Abia mandalensis

     Abia marginata

     Abia markamensis

     Abia melanocera

     Abia metallica

     Abia mutica

     Abia nitens

     Abia niui

     Abia paurocephala

     Abia pulcherrima

     Abia semenoviana

     Abia sericata

     Abia sericea

     Abia shangwangensis

     Abia sibirica

     Abia skorikovi

     Abia spissicornis

     Abia triangularis

     Abia tsherskii

     Abia vitalisi

     Abia zhelochovtsevi

     Agenocimbex elmina

     Agenocimbex eous

     Agenocimbex esakii

     Agenocimbex maculates

     Agenocimbex malaisei

     Agenocimbex ulmusvora

     Allabia infernalis

     Allabia malaisei

     Brasilabia clypealba

     Cimbex americanus

     Cimbex amurensis

     Cimbex carinulatus

     Cimbex chromptera

     Cimbex conatus

     Cimbex crataegum

     Cimbex fagi

     Cimbex femoratus

     Cimbex luteus

     Cimbex miocenicus

     Cimbex pacificus

     Cimbex quadrimaculatus

     Cimbex rubidus

     Cimbex semidea

     Cimbex sibiricus

     Cimbex turolianus

     Cimbex vetusculus

     Corynis amoena

     Corynis Andrei

     Corynis atricapilla

     Corynis caucasica

     Corynis chosrovica

     Corynis citrine

     Corynis crassicornis

     Corynis dusmeti

     Corynis frontina

     Corynis fulvicrus

     Corynis haematica

     Corynis hispanica

     Corynis italica

     Corynis jucunda

     Corynis krueperi

     Corynis lateralis

     Corynis mauritanica

     Corynis mutabilis

     Corynis obscura

     Corynis orientalis

     Corynis ovicula

     Corynis reticulate

     Corynis sanguinea

     Corynis sarta

     Corynis semisanguinea

     Corynis similes

     Eopachylosticta byrami

     Leptocimbex allantiformis

     Leptocimbex ariana

     Leptocimbex bicinctatus

     Leptocimbex constrictus

     Leptocimbex dendrobii

     Leptocimbex divergens

     Leptocimbex formosanus

     Leptocimbex forsiusi

     Leptocimbex fulvocinctus

     Leptocimbex funiushanus

     Leptocimbex gracilentus

     Leptocimbex grahami

     Leptocimbex konowi

     Leptocimbex linealis

     Leptocimbex malaisei

     Leptocimbex mocsaryi

     Leptocimbex nigropropodea

     Leptocimbex potanini

     Leptocimbex rufoniger

     Leptocimbex tenuicinctus

     Leptocimbex terrificus

     Leptocimbex tonkinensis

     Leptocimbex tuberculatus

     Leptocimbex venustus

     Leptocimbex yorofui

     Odontocimbex svenhedini

     Orientabia coreana

     Orientabia dubiosa

     Orientabia egregia

     Orientabia iridescens

     Orientabia japonica

     Orientabia magna

     Orientabia ochotica

     Orientabia sachalinensis

     Pachylosticta albiventris

     Pachylosticta apicalis

     Pachylosticta plaumanni

     Pachylosticta tibialis

     Pachylosticta violacea

     Phenacoperga coloradensis

     Praia taczanowskii

     Praia ussuriensis

     Procimbex shandongensis

     Pseudabia fusca

     Pseudocimbex clavatus

     Pseudoclavellaria amerinae

     Pseudoclavellaria autochthona

     Pseudoclavellaria beijingensis

     Pseudoclavellaria bicolor

     Pseudoclavellaria longiclava

     Pseudoclavellaria molpa

     Pseudoclavellaria semenovi

     Pseudopachylosticta subflavata

     Trichiosoma aenescens

     Trichiosoma anthracinum

     Trichiosoma asachalinense

     Trichiosoma bombiforme

     Trichiosoma crassum

     Trichiosoma gangroui

     Trichiosoma himalayanum

     Trichiosoma hirtellum

     Trichiosoma kontuniemii

     Trichiosoma lanuginosum

     Trichiosoma laterale

     Trichiosoma latreillii

     Trichiosoma lucorum

     Trichiosoma malaisei

     Trichiosoma manii

     Trichiosoma melanopygum

     Trichiosoma nanae

     Trichiosoma neimongguensis

     Trichiosoma nigricoma

     Trichiosoma opacum

     Trichiosoma pseudosorbi

     Trichiosoma pusillum

     Trichiosoma sachalinense

     Trichiosoma scalesii

     Trichiosoma sericeum

     Trichiosoma shojaense

     Trichiosoma sibiricum

     Trichiosoma sikkimense

     Trichiosoma sorbi

     Trichiosoma sylvaticum

     Trichiosoma tibiale

     Trichiosoma triangulum

     Trichiosoma uncinatum

     Trichiosoma ushinskii

     Trichiosoma villosum

     Trichiosoma vitellina

     Trichiosoma zaraeoides

     Trichiosomites obliviosus

 

Diprionidae (conifer sawflies, phytophagous) (137 spp)

 

     Augomonoctenus libocedrii

     Augomonoctenus pilosus

     Augomonoctenus smithi

     Diprion fukudai

     Diprion hutacharernae

     Diprion jingyuanensis

     Diprion kashmirensis

     Diprion koreanus

     Diprion liuwanensis

     Diprion nanhuaensis

     Diprion nipponicus

     Diprion pini

     Diprion rufiventris

     Diprion similes

     Diprion tianmunicus

     Diprion wenshanicus

     Gilpinia abieticola

     Gilpinia amamiana

     Gilpinia baiyinaobaoa

     Gilpinia bodyarensis

     Gilpinia catocala

     Gilpinia daisetusana

     Gilpinia distincta

     Gilpinia excise

     Gilpinia fennica

     Gilpinia frutetorum

     Gilpinia funingensis

     Gilpinia ghanii

     Gilpinia hakonensis

     Gilpinia hebedentata

     Gilpinia hercyniae

     Gilpinia indica

     Gilpinia jinghongensis

     Gilpinia jingxii

     Gilpinia laricis

     Gilpinia leksawasdii

     Gilpinia lipuensis

     Gilpinia marshalli

     Gilpinia massoniana

     Gilpinia nigra

     Gilpinia paitooni

     Gilpinia pallida

     Gilpinia pindrowi

     Gilpinia pinicola

     Gilpinia polytoma

     Gilpinia sachalinensis

     Gilpinia socia

     Gilpinia tabulaeformis

     Gilpinia tohi

     Gilpinia variegate

     Gilpinia virens

     Gilpinia wilsonae

     Gilpinia yongrenica

     Macrodiprion nemoralis

     Macrodiprion wui

     Microdiprion disus

     Microdiprion fuscipennis

     Microdiprion hakusanus

     Microdiprion keteleeriafolius

     Microdiprion pallipes

     Monoctenus cryptomeriae

     Monoctenus decoratus

     Monoctenus fujisanus

     Monoctenus fulvus

     Monoctenus itoi

     Monoctenus juniperi

     Monoctenus melliceps

     Monoctenus nipponicus

     Monoctenus obscuratus

     Monoctenus sadadus

     Monoctenus subconstrictus

     Monoctenus suffusus

     Neodiprion abbotii

     Neodiprion abdominalis

     Neodiprion abietis

     Neodiprion autumnalis

     Neodiprion bicolor

     Neodiprion burkei

     Neodiprion chuxiongensis

     Neodiprion compare

     Neodiprion cubensis

     Neodiprion dailingensis

     Neodiprion deleoni

     Neodiprion demoides

     Neodiprion dubiosus

     Neodiprion edulicolus

     Neodiprion edwardsi

     Neodiprion equalis

     Neodiprion excitans

     Neodiprion fengningensis

     Neodiprion fulviceps

     Neodiprion gillettei

     Neodiprion guangxiicus

     Neodiprion hetricki

     Neodiprion huizeensis

     Neodiprion hypomelas

     Neodiprion insularis

     Neodiprion lecontei

     Neodiprion maurus

     Neodiprion merkeli

     Neodiprion mundus

     Neodiprion annulus

     Neodiprion nigroscutum

     Neodiprion omosus

     Neodiprion pinetum

     Neodiprion pinusrigida

     Neodiprion pratti

     Neodiprion rugifrons

     Neodiprion scutellatus

     Neodiprion sertifer

     Neodiprion swainei

     Neodiprion taedae

     Neodiprion tsugae

     Neodiprion ventralis

     Neodiprion virginiana

     Neodiprion warreni

     Neodiprion werneri

     Neodiprion xiangyunicus

     Nesodiprion albiventris

     Nesodiprion biremis

     Nesodiprion deqenicus

     Nesodiprion huanglongshanicus

     Nesodiprion japonicus

     Nesodiprion kagaensis

     Nesodiprion nigerrimus

     Nesodiprion nigrum

     Nesodiprion shinoharai

     Nesodiprion tsugae

     Nesodiprion yananicus

     Nesodiprion zhejiangensis

     Prionomeion gaullei

     Rhipidoctenus cinderellae

     Zadiprion falsus

     Zadiprion howdeni

     Zadiprion rohweri

     Zadiprion roteus

     Zadiprion townsendi

 

Electrotoma succini

 

Xyelotomidae (11 spp)

 

     Davidsmithia suni

     Pseudoxyela heteroclita

     Undatoma bicolor

     Undatoma dahurica

     Undatoma rudgwickensis

     Undatoma stigmatica

     Undatoma taksha

     Undatoma undurgensis

     Vitimilarva paradoxa

     Xyelocerus admirandus

     Xyelotoma nigricornis

 

Tenthredinidae (common sawflies) (5053 spp)

     SEE SEPARATE LIST

 

Pergidae (phytophagous) (434 spp)

 

     Acanthoperga cameronii

     Acanthoperga leucomelas

     Acanthoperga marlatti

     Acanthoperga melanocera

     Acordulecera alboclypeata

     Acordulecera anantha

     Acordulecera arcticornis

     Acordulecera bigrammata

     Acordulecera binelli

     Acordulecera blassa

     Acordulecera calceolata

     Acordulecera cervicata

     Acordulecera cestata

     Acordulecera dashielli

     Acordulecera dorsalis

     Acordulecera enderleini

     Acordulecera globulicornis

     Acordulecera gregalis

     Acordulecera illota

     Acordulecera ingloria

     Acordulecera inquinata

     Acordulecera insignis

     Acordulecera insularis

     Acordulecera knabi

     Acordulecera krausi

     Acordulecera liami

     Acordulecera liturata

     Acordulecera longica

     Acordulecera longicornis

     Acordulecera longimanus

     Acordulecera luederwaldti

     Acordulecera luridinotum

     Acordulecera luridistigma

     Acordulecera maculata

     Acordulecera megacephala

     Acordulecera mellina

     Acordulecera monda

     Acordulecera montserratensis

     Acordulecera nigra

     Acordulecera nigricoma

     Acordulecera nigripennis

     Acordulecera orlda

     Acordulecera pallida

     Acordulecera pellucida

     Acordulecera pumilio

     Acordulecera pupula

     Acordulecera ricata

     Acordulecera rudis

     Acordulecera ruficeps

     Acordulecera russata

     Acordulecera sahlbergi

     Acordulecera schrottkyi

     Acordulecera silvatica

     Acordulecera spathulata

     Acordulecera stigmatica

     Acordulecera tegularis

     Acordulecera telya

     Acordulecera thoracalis

     Acordulecera trux

     Acordulecera ventralis

     Acordulecera vericulata

     Acordulecera viridipes

     Acordulecera westwoodii

     Acorduloceridea atriceps

     Acorduloceridea aztoa

     Acorduloceridea bakua

     Acorduloceridea bleaka

     Acorduloceridea compressicornis

     Acorduloceridea dacua

     Acorduloceridea entusa

     Acorduloceridea fuscoapicalis

     Acorduloceridea jujua

     Acorduloceridea miacha

     Acorduloceridea nantina

     Acorduloceridea piccha

     Acorduloceridea querna

     Acorduloceridea ruficeps

     Acorduloceridea sinta

     Anathulea bimaculata

     Anathulea fatima

     Anathulea nigriceps

     Anathulea nigripectus

     Ancyloneura annulicornis

     Ancyloneura brevisetosa

     Ancyloneura frontalis

     Ancyloneura fuscipennis

     Ancyloneura nigripes

     Ancyloneura varipes

     Antiperga antiopa

     Antiperga clarki

     Antiperga enslini

     Aulacomerus apicalis

     Aulacomerus atriventris

     Aulacomerus buquetii

     Aulacomerus calcar

     Aulacomerus candirus

     Aulacomerus daktus

     Aulacomerus ecuadoriensis

     Aulacomerus enus

     Aulacomerus geraesinus

     Aulacomerus gibbifrons

     Aulacomerus hippolyte

     Aulacomerus isomus

     Aulacomerus jimus

     Aulacomerus klugii

     Aulacomerus konowi

     Aulacomerus lucidus

     Aulacomerus mexicanus

     Aulacomerus nastus

     Aulacomerus olemus

     Aulacomerus padeus

     Aulacomerus pullus

     Aulacomerus quivus

     Aulacomerus ratinus

     Aulacomerus retusicornis

     Aulacomerus varicornis

     Aulacomerus waquus

     Aulacomerus xyntus

     Aulacomerus yikasus

     Barilochia brunneovirens

     Busalus serjus

     Caloperga josephinae

     Camptoprium albilabre

     Camptoprium atriceps

     Camptoprium fusciventre

     Camptoprium languidum

     Camptoprium leprieurii

     Camptoprium malaisei

     Camptoprium notium

     Camptoprium subviolaceum

     Camptoprium tannum

     Camptoprium venezuelaensis

     Camptoprium westwoodii

     Camptoprium yursinum

     Ceratoperia muscicornis

     Cerealces scutellata

     Cerospastus volupis

     Cladomacra fulva

     Cladomacra macropus

     Cladomacra nigriceps

     Cladomacra opa

     Cladomacra taoi

     Cladomacra terricola

     Clarissa antennata

     Clarissa atrata

     Clarissa bensoni

     Clarissa diana

     Clarissa divergens

     Clarissa flammea

     Clarissa flavicornis

     Clarissa hebe

     Clarissa lucida

     Clarissa ruficollis

     Clarissa tasbates

     Clarissa thoracica

     Clarissa wilsoni

     Conocoxa armatipes

     Conocoxa chalicipoda

     Corynophilus pumilus

     Decameria altilis

     Decameria amazonica

     Decameria annulicornis

     Decameria capitulum

     Decameria carbo

     Decameria chalybeate

     Decameria championi

     Decameria compta

     Decameria cordoviensis

     Decameria fabulosa

     Decameria florida

     Decameria geminimacula

     Decameria godmani

     Decameria hegua

     Decameria horni

     Decameria humeralis

     Decameria interrupta

     Decameria lata

     Decameria leucophaea

     Decameria lontica

     Decameria luva

     Decameria malaisei

     Decameria mandibularis

     Decameria mimaria

     Decameria nadona

     Decameria nigriceps

     Decameria nigriventris

     Decameria noxua

     Decameria ruficollis

     Decameria rufiventris

     Decameria sandaracata

     Decameria similes

     Decameria unicolor

     Decameria varipes

     Decameria vyssus

     Diphamorphos apicalis

     Diphamorphos minor

     Diphamorphos nigrescens

     Diphamorphos pallicornis

     Ecopatus penai

     Enjijus megacephalus

     Eurys aeratus

     Eurys aglaia

     Eurys bellus

     Eurys calliphenges

     Eurys chloe

     Eurys kochi

     Eurys laetus

     Eurys nitens

     Eurys nitidus

     Eurys pulcher

     Eurys rutilans

     Eurys sembla

     Giladeus gastricus

     Giladeus penai

     Giladeus tuxius

     Haplostegus bicoloripes

     Haplostegus cataphractus

     Haplostegus clitellarius

     Haplostegus discalis

     Haplostegus dorius

     Haplostegus epimelas

     Haplostegus humeralis

     Haplostegus luteolus

     Haplostegus mexicanus

     Haplostegus nigricrus

     Haplostegus ruficollis

     Haplostegus rufithorax

     Haplostegus scutater

     Haplostegus subclavatus

     Haplostegus tuvius

     Haplostegus wygodzinskyi

     Heteroperreyia costata

     Heteroperreyia hubrichi

     Heteroperreyia jorgenseni

     Heteroperreyia nigerrima

     Heteroperreyia pseudoleprieuri

     Heteroperreyia rensita

     Heteroperreyia setava

     Heteroperreyia sordida

     Hyperoceros peruanus

     Incalia americana

     Incalia fulviventris

     Incalia nigrinotum

     Incalia ultimajor

     Lagideus albitarsis

     Lagideus badoae

     Lagideus besus

     Lagideus cellius

     Lagideus crinitus

     Lagideus effuse

     Lagideus gerus

     Lagideus inonus

     Lagideus kolonus

     Lagideus longicus

     Lagideus luticus

     Lagideus mexicanus

     Lagideus mulsus

     Lagideus oranus

     Lagideus rious

     Lagideus romius

     Lagideus townesi

     Lagideus ucratus

     Lagideus votatus

     Lagideus wuncatus

     Lagideus wygodzinskyi

     Lagideus yantuus

     Lagideus zisetus

     Leptoperga brunnea

     Lophyrotoma analis

     Lophyrotoma cibdeliformis

     Lophyrotoma cyanea

     Lophyrotoma cygnus

     Lophyrotoma interrupta

     Lophyrotoma leachii

     Lophyrotoma minuta

     Lophyrotoma nacenta

     Lophyrotoma nigripes

     Lophyrotoma opima

     Lophyrotoma ramose

     Lophyrotoma towenda

     Lophyrotoma uniformis

     Lophyrotoma zimba

     Lophyrotoma zonalis

     Lycosceles herbsti

     Neoeurys affinis

     Neoeurys aurora

     Neoeurys brevivalvis

     Neoeurys carbonarius

     Neoeurys caudatus

     Neoeurys erectus

     Neoeurys evansi

     Neoeurys fuscus

     Neoeurys inconspicuous

     Neoeurys leai

     Neoeurys leptocoleum

     Neoeurys metallicus

     Neoeurys niger

     Neoeurys pusillus

     Neoeurys scutellatus

     Neoeurys tasmanicus

     Neoeurys trochilus

     Neoeurys turneri

     Neoeurys variabilis

     Neoeurys ventralis

     Nithulea nigrata

     Nithulea porteri

     Paralypia colombiana

     Paralypia lacertosa

     Paralypia picipes

     Paralypia zikani

     Paraperga jucunda

     Parasyzygonia cyanoptera

     Parasyzygonia pallidior

     Perga affinis

     Perga agnata

     Perga bradleyi

     Perga brevipes

     Perga brevitarsis

     Perga brullei

     Perga christii

     Perga dahlbomii

     Perga dorsalis

     Perga kirbii

     Perga klugii

     Perga kohli

     Perga konowi

     Perga leaski

     Perga mayrii

     Perga schiodtei

     Perga tristis

     Perga vollenhovii

     Perga waitei

     Pergagrapta bella

     Pergagrapta bensoni

     Pergagrapta bicolor

     Pergagrapta castanea

     Pergagrapta condei

     Pergagrapta esenbeckii

     Pergagrapta glabra

     Pergagrapta gravenhorstii

     Pergagrapta latreillii

     Pergagrapta owanda

     Pergagrapta polita

     Pergagrapta sonoda

     Pergagrapta spinolae

     Pergagrapta turneri

     Pergula turneri

     Perreyia flavipes

     Perreyia fumipennis

     Perreyia lepida

     Perreyia nigriceps

     Perreyia odontea

     Perreyia picea

     Perreyia stangei

     Perreyia townesi

     Perreyia tropica

     Perreyia ucita

     Perreyia vexita

     Perreyia wanatia

     Perreyiella lacourti

     Perreyiella melanoptera

     Perreyiella mexicana

     Perreyiella nigra

     Perreyiella pseudonigra

     Perreyiella quiera

     Perreyiella redata

     Perreyiella sitava

     Perreyiella tavora

     Perreyiella teutoniensis

     Perreyiella tobagoensis

     Perreyiella uata

     Perreyiella vosura

     Perreyiella wanata

     Philomastix macleaii

     Philomastix nancarrowi

     Philomastix xanthophylax

     Phylacteophaga amygdalini

     Phylacteophaga eucalypti

     Phylacteophaga froggatti

     Phylacteophaga occidens

     Phylacteophaga rubida

     Polyclonus atratus

     Pseudoperga belinda

     Pseudoperga ferruginea

     Pseudoperga guerinii

     Pseudoperga lewisii

     Pseudoperga lucida

     Pseudoperga moricei

     Pseudoperga rugiceps

     Pseudoperga ventralis

     Pterygophorus biroi

     Pterygophorus breviantennatus

     Pterygophorus cinctus

     Pterygophorus distinctus

     Pterygophorus facielongus

     Pterygophorus insignis

     Pterygophorus turneri

     Pteryperga bifasciata

     Pteryperga galla

     Pteryperga hyaloptera

     Quetutus viridipes

     Skelosyzygonia spinipes

     Styracotechys dicelysma

     Sutwanus guajavae

     Sutwanus nigriceps

     Syzygonia cyanocephala

     Tequus chilensis

     Tequus colombianus

     Tequus cretoa

     Tequus ducra

     Tequus karpa

     Tequus munroi

     Tequus nexa

     Tequus porteri

     Tequus pyqua

     Tequus ruficeps

     Tequus schrottkyi

     Tequus schuhi

     Tequus vikrea

     Tequus willei

     Truqus magnus

     Warra anomocera

     Warra froggatti

     Xyloperga amenaida

     Xyloperga aurulenta

     Xyloperga dentata

     Xyloperga forsiusi

     Xyloperga halidaii

     Xyloperga lalage

     Xyloperga leachii

     Xyloperga mocsaryi

     Xyloperga perkinsi

     Xyloperga semipurpurata

     Xyloperga univittata

 

Siricidae (horntails, phytophagous) (135 spp)

 

     Afrotremex hyalinatus

     Afrotremex violaceus

     Aulidontes mandibulatus

     Aulisca odontura

     Aulisca variicornis

     Eoxeris klebsi

     Eriotremex brevicornis

     Eriotremex flavicollis

     Eriotremex formosanus

     Eriotremex foveopygus

     Eriotremex insignis

     Eriotremex makiharai

     Eriotremex malayanus

     Eriotremex purpureipennis

     Eriotremex pygaerus

     Eriotremex smithi

     Eriotremex viridiceps

     Eriotremex yamasakii

     Megaulisca grossa

     Megura magnifica

     Mesosirex volantis

     Myrmicium antiquum

     Myrmicium compressum

     Myrmicium deichmuelleri

     Myrmicium elegans

     Myrmicium elongatum

     Myrmicium gracile

     Myrmicium heerii

     Myrmicium karschi

     Myrmicium minimum

     Myrmicium nanus

     Myrmicium schroeteri

     Myrmicium separatum

     Myrmicium snelleni

     Neoxeris melanocephala

     Praesirex hirtus

     Sirex areolatus

     Sirex behrensii

     Sirex carinthiacus

     Sirex cyaneus

     Sirex edwardsii

     Sirex ermak

     Sirex imperialis

     Sirex juvencus

     Sirex longicauda

     Sirex mongolorum

     Sirex nigricornis

     Sirex nitobei

     Sirex noctilio

     Sirex piceus

     Sirex rufiabdominis

     Sirex sinicus

     Sirex spectabilis

     Sirex tianshanicus

     Sirex varipes

     Sirex vates

     Siricosoma tremecoides

     Sirotremex flammeus

     Teredon cubensis

     Teredon latitarsis

     Tremex abei

     Tremex alchymista

     Tremex apicalis

     Tremex atratus

     Tremex chujoi

     Tremex columba

     Tremex contractus

     Tremex fuscicornis

     Tremex gongliuensis

     Tremex guangchenii

     Tremex homorus

     Tremex insularis

     Tremex jakovlevi

     Tremex kaedei

     Tremex kojimai

     Tremex kurokivorus

     Tremex latipes

     Tremex longicollis

     Tremex magus

     Tremex nakanei

     Tremex niger

     Tremex nigrocephalus

     Tremex okinawensis

     Tremex pandora

     Tremex rugicollis

     Tremex satanas

     Tremex sepulcris

     Tremex serraticostatus

     Tremex simplicissimus

     Tremex simulacrum

     Tremex sudajii

     Tremex temporalis

     Tremex violaceus

     Urocerites spectabilis

     Urocerus albicornis

     Urocerus antennatus

     Urocerus argonautarum

     Urocerus augur

     Urocerus brachyurus

     Urocerus californicus

     Urocerus cressoni

     Urocerus dongchuanensis

     Urocerus fantoma

     Urocerus franzinii

     Urocerus fushengi

     Urocerus gigas

     Urocerus helvolus

     Urocerus japonicus

     Urocerus koshunus

     Urocerus ligniticus

     Urocerus lijiangensis

     Urocerus linitus

     Urocerus multifasciatus

     Urocerus niger

     Urocerus niitakanus

     Urocerus patagonicus

     Urocerus sah

     Urocerus serricornis

     Urocerus sicieni

     Urocerus similis

     Urocerus tardigradus

     Urocerus taxodii

     Urocerus tsurugianus

     Urocerus tsutsujiyamanus

     Urocerus tumidus

     Urocerus xanthus

     Urocerus yasushii

     Xeris himalayensis

     Xeris indiana

     Xeris morrisoni

     Xeris spectrum

     Xeris tarsalis

     Xoanon matsumurae

     Xoanon praelongum

     Xyelydontes sculpturatus

 

Xiphydriidae (wood wasps, phytophagous) (112 spp)

 

     Alloxiphia inornata

     Alloxiphia sexpalpa

     Austrocyrta australiensis

     Brachyxiphus grandis

     Brachyxiphus hyalinus

     Brachyxiphus impunctus

     Cingalixiphia laeviceps

     Cingalixiphia striatifrons

     Derecyrta andrei

     Derecyrta araucariae

     Derecyrta beechei

     Derecyrta circularis

     Derecyrta flavescens

     Derecyrta jakowlewi

     Derecyrta lugubris

     Derecyrta patagiata

     Derecyrta pictipennis

     Derecyrta porteri

     Derecyrta rugifrons

     Derecyrta striatifrons

     Derecyrta variipennis

     Dryxiphia albiantennata

     Dryxiphia punctissima

     Dryxiphia radiata

     Eoxiphia paragaudis

     Euxiphydria potanini

     Euxiphydria pseudoruficeps

     Euxiphydria subtrifida

     Genaxiphia hirashimai

     Genaxiphia inornata

     Genaxiphia parallela

     Gryponeura orientalis

     Gryponeura quadrimaculata

     Heteroxiphia maai

     Hyperxiphia borneensis

     Hyperxiphia cyanea

     Hyperxiphia erythropus

     Hyperxiphia heritierae

     Hyperxiphia leucopoda

     Hyperxiphia melanaria

     Hyperxiphia nakanishii

     Hyperxiphia nodai

     Hyperxiphia ungulivaria

     Hyperxiphia varia

     Indoxiphia indonesica

     Indoxiphia quadricincta

     Moaxiphia decepta

     Moaxiphia duniana

     Nasoxiphia jakovlevi

     Palpixiphia flavicornis

     Palpixiphia formosana

     Palpixiphia funicornis

     Palpixiphia humeralis

     Palpixiphia machilivora

     Palpixiphia metallica

     Palpixiphia pyrura

     Palpixiphia tricolor

     Palpixiphia yamamotoi

     Paraxiphia insularis

     Platyxiphydria antennata

     Platyxiphydria flavipes

     Platyxiphydria miyakei

     Platyxiphydria nishijimai

     Platyxiphydria saitoi

     Platyxiphydria tiphiiformis

     Platyxiphydria yamamotoi

     Rhysacephala leai

     Rhysacephala obtusiventris

     Rhysacephala rufipes

     Rhysacephala testacea

     Rhysacephala wilsoni

     Steirocephala flavipes

     Steirocephala lateralba

     Steirocephala reedii

     Steirocephala ruficeps

     Xiphidiaphora erebus

     Xiphydria abdominalis

     Xiphydria ainivora

     Xiphydria annulitibia

     Xiphydria atriceps

     Xiphydria betulae

     Xiphydria buyssoni

     Xiphydria camelus

     Xiphydria canadensis

     Xiphydria caucasica

     Xiphydria champlaini

     Xiphydria concolor

     Xiphydria decem

     Xiphydria flavipes

     Xiphydria hicoriae

     Xiphydria irrorata

     Xiphydria kastsheevi

     Xiphydria limi

     Xiphydria longicollis

     Xiphydria maculata

     Xiphydria mellipes

     Xiphydria ogasawarai

     Xiphydria palaeanarctica

     Xiphydria picta

     Xiphydria plurimaculata

     Xiphydria polia

     Xiphydria popovi

     Xiphydria prolongata

     Xiphydria ribesii

     Xiphydria scafa

     Xiphydria scutellata

     Xiphydria sulcata

     Xiphydria tegulata

     Xiphydria tibialis

     Xiphydria togashii

     Xiphydria yasumatsui

     Xiphydriola amurensis

 

Sinosirex gigantea

 

Pseudosiricidae (3 spp)

 

     Pseudosirex darwini

     Shurabisca deteria

     Shurabisca liassica

 

Protosirex xyelopterus

 

Karatavitidae (3 spp)

 

     Karatavites angustus

     Karatavites medius

     Proapocritus praecursor

 

Gigasiricidae (2 spp)

 

     Gigasirex longipes

     Liasirex sogdianus

 

Anaxyelidae (incense-cedar wood wasps, phytophagous) (32 spp)

 

     Anasyntexis strophandra

     Anaxyela destructa

     Anaxyela dubia

     Anaxyela gracilis

     Anaxyela nana

     Anaxyela parvula

     Brachysyntexis brachyura

     Brachysyntexis micrura

     Brachysyntexis nova

     Dolichostigma tenuipes

     Eosyntexis catalonicus

     Eosyntexis senilis

     Eosyntexis tuffinae

     Hebeianaxyela clavicornuta

     Kempendaja jacutensis

     Kulbastavia macrura

     Nygmatius beipiaoensis

     Prosyntexis gobiensis

     Prosyntexis gouleti

     Prosyntexis montsecensis

     Prosyntexis okhotensis

     Sinanxyela dorunensis

     Sphenosyntexis antonovi

     Sphenosyntexis pallicornis

     Syntexis libocedrii

     Syntexyela asiatica

     Syntexyela gracilicornis

     Syntexyela inversa

     Syntexyela media

     Urosyntexis depressa

     Urosyntexis drepanura

     Urosyntexis magna

 

Orussoidea (Orussidae, Paroryssidae, Sinoryssidae, parasitic wood wasps, parasitoid) (93 spp)

 

     Argentophrynopus enigmus

     Argentophrynopus gauldi

     Chalinus albitibialis

     Chalinus berlandi

     Chalinus braunsi

     Chalinus haugi

     Chalinus imperialis

     Chalinus oberthueri

     Chalinus orientalis

     Chalinus plumicornis

     Chalinus purpureiventris

     Chalinus somalicus

     Chalinus timnaensis

     Guiglia aureola

     Guiglia bombycinis

     Guiglia chiliensis

     Guiglia coracina

     Guiglia rubicunda

     Guiglia rubricata

     Guiglia schauinslandi

     Guiglia sericata

     Kulcania mexicana

     Kulcania tomentosa

     Leptorussus africanus

     Leptorussus kwazuluensis

     Mesorussus taimyrensis

     Microryssus antennatus

     Microryssus brachyurus

     Microryssus crassipes

     Microryssus minus

     Microryssus robustus

     Microryssus subtilis

     Mocsarya metallica

     Mocsarya syriaca

     Ophrella amazonica

     Ophrella lingulata

     Ophrynon levigatus

     Ophrynopus andrei

     Ophrynopus batesianus

     Ophrynopus carinatus

     Ophrynopus depressatus

     Ophrynopus fulvostigma

     Ophrynopus hansoni

     Ophrynopus nigricans

     Ophrynopus plaumanni

     Ophrynopus wagneri

     Orussella dentifrons

     Orussobaius badius

     Orussobaius caligneus

     Orussobaius mesembrinus

     Orussobaius minutissimus

     Orussobaius minutus

     Orussobaius paniculus

     Orussobaius wilsoni

     Orussonia depressa

     Orussonia ruficaudata

     Orussus abietinus

     Orussus afer

     Orussus bensoni

     Orussus boninensis

     Orussus brunneus

     Orussus coreanus

     Orussus decoomani

     Orussus japonicus

     Orussus loriae

     Orussus minutus

     Orussus moroi

     Orussus occidentails

     Orussus rufipes

     Orussus sayii

     Orussus schoutedeni

     Orussus scutator

     Orussus smithi

     Orussus spinifer

     Orussus striatus

     Orussus taorminensis

     Orussus terminalis

     Orussus tessmanni

     Orussus thoracicus

     Orussus unicolor

     Paroryssus extensus

     Paroryssus suspectus

     Pedicrista hyalina

     Praeoryssus gracilis

     Praeoryssus venosus

     Pseudoryssus henschii

     Pseudoryssus niehuisorum

     Renaliculus triaenus

     Sinoryssus suni

     Stiricorsia apicalis

     Stirocorsia kohli

     Stirocorsia maculipennis

     Stiricorsia tosensis

 

Cephoidea (Cephidae, Sepulcidae, stem sawflies, phytophagous) (174 spp)

 

     Athetocephus maculatus

     Athetocephus madecassus

     Atocus cockerelli

     Atocus defessus

     Caenocephus akiyamai

     Caenocephus aldrichi

     Caenocephus lunulatus

     Caenocephus tianmunicus

     Caenocephus xanthopus

     Calameuta antigae

     Calameuta aurea

     Calameuta bicornes

     Calameuta clavata

     Calameuta filiformis

     Calameuta filum

     Calameuta grombczewskii

     Calameuta haemorrhoidalis

     Calameuta idolon

     Calameuta kuzini

     Calameuta mandibularis

     Calameuta middlekauffi

     Calameuta moreana

     Calameuta pallipes

     Calameuta punctata

     Calameuta pygmaea

     Calameuta sachalinensis

     Calameuta sculpturalis

     Calameuta tazzekae

     Calameuta tenuis

     Calameuta turanicus

     Cephites fragilis

     Cephites oeningensis

     Cephus aurorae

     Cephus berytensis

     Cephus brachycercus

     Cephus camtschatcalis

     Cephus cinctus

     Cephus citriniventris

     Cephus clavatus

     Cephus daghestanicus

     Cephus eminens

     Cephus excisus

     Cephus fedtshenkoi

     Cephus filippovi

     Cephus fumipennis

     Cephus gaullei

     Cephus gracilicornis

     Cephus gracilis

     Cephus hyalinatus

     Cephus incisus

     Cephus infuscatus

     Cephus lateralis

     Cephus lindti

     Cephus maroccanus

     Cephus nigricarpus

     Cephus nigrinus

     Cephus nigripennis

     Cephus notatus

     Cephus obscuriventris

     Cephus parvus

     Cephus politissimus

     Cephus pseudopilosulus

     Cephus pulcher

     Cephus pygmeus

     Cephus rjabovi

     Cephus rufiabdominalis

     Cephus runcator

     Cephus sareptanus

     Cephus spinipes

     Cephus tianmunicus

     Cephus tshettui

     Cephus zahaikevitshi

     Characopygus decoratus

     Characopygus modestus

     Characopygus moricei

     Characopygus scythicus

     Ghilarella mercurialis

     Ghilarella nivalis

     Hartigia agilis

     Hartigia albotegularis

     Hartigia algirica

     Hartigia bicincta

     Hartigia cheni

     Hartigia coreana

     Hartigia cowichana

     Hartigia cressonii

     Hartigia elevata

     Hartigia epigona

     Hartigia etorofensis

     Hartigia helleri

     Hartigia kamijoi

     Hartigia linearis

     Hartigia mexicana

     Hartigia minuta

     Hartigia nigra

     Hartigia nigrata

     Hartigia nigrita

     Hartigia nigrotibialis

     Hartigia pyrrha

     Hartigia riesi

     Hartigia sibiricola

     Hartigia simulator

     Hartigia stackelbergi

     Hartigia stigmaticalis

     Hartigia trimaculata

     Hartigia viator

     Hartigia xanthostoma

     Hartigia zhengi

     Janus abbreviatus

     Janus bellus

     Janus bimaculatus

     Janus cephoides

     Janus compressus

     Janus conicercus

     Janus disperditus

     Janus ecarinatus

     Janus femoratus

     Janus formosus

     Janus gussakovskii

     Janus hakusanus

     Janus integer

     Janus japonicus

     Janus kashivorus

     Janus longicaudus

     Janus luteipes

     Janus malaisei

     Janus micromaculatus

     Janus piri

     Janus piriodorus

     Janus punctatenus

     Janus quercusae

     Janus rufithorax

     Janus rufiventris

     Janus rufoventralis

     Janus sheni

     Janus stigmaticus

     Janus xanthus

     Jungicephus mandibularis

     Mesocephus ghilarovi

     Mesocephus sibiricus

     Pachycephus cruentatus

     Pachycephus smyrnensis

     Sepulca mirabilis

     Sepulca mongolica

     Sepulenia syricta

     Sinicephus giganteus

     Sinicephus incisus

     Sinicephus rufiabdominalis

     Sinocephus haifonggouensis

     Syrista parreyssii

     Syrista similis

     Thoracotrema caudatum

     Thoracotrema mongolicum

     Thoracotrema nebulosum

     Thoracotrema obscuripenne

     Thoracotrema oculatum

     Thoracotrema vitimicum

     Thoracotrema zonale

     Trachelus flavicornis

     Trachelus iudaicus

     Trachelus libanensis

     Trachelus pallipes

     Trachelus tabidus

     Trachelus tigris

     Trachelus troglodyta

     Trachelus xanthipes

     Trematothorax baissensis

     Trematothorax clementsi

     Trematothorax ingodensis

     Trematothorax valdensis

     Urosyrista mencioyana

     Urosyrista montana

     Urosyrista speciosa

     Xaxexis longhuaensis

 

Apocrita (deep constriction between first and second abdominal segments) (98467 spp)

     SEE SEPARATE LIST

 

Apocritites distinctus

 

Bethylonymellus (2 spp)

 

     Bethylonymellus bethyloides

     Bethylonymellus feltoni

 

Protenthredo

 

Scyphodon anomalum

 

Sinicorussus luzhongensis

 

Mymarommatoidea (Gallorommatidae, Mymarommatidae) (21 spp)

 

     Archaeromma japonicum

     Archaeromma mandibulatum

     Archaeromma masneri

     Archaeromma minutissimum

     Archaeromma nearcticum

     Archaeromma senonicum

     Galloromma agapa

     Galloromma bezonnaisensis

     Mymaromella chaoi

     Mymaromella cyclopterus

     Mymaromella duerrenfeldi

     Mymaromella mira

     Mymaromma anomalum

     Mymaromma buyckxi

     Mymaromma goethei

     Mymaromma mirissimum

     Mymaromma ypt

     Palaeomymar duisbergi

     Palaeomymar succini

     Zealaromma insulare

     Zealaromma valentinei